โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ และนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ และนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ และนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด
มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ และนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา