โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่         วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา