โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการวิทย์ฯและวิศวะ9กย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการวิทย์ฯและวิศวะ9กย60

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
          9 กันยายน 2560 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา