โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Student 2017 4 กย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Student 2017 4 กย60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Student 2017
          4 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา