โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมสับปะรด และไอศกรีมกะทิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไอศกรีมสับปะรด และไอศกรีมกะทิ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือคลินิกเทคโนโลยีฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด และไอศกรีมกะทิ
             ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา