โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ร่วมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” แก่นักศึกษา กยศ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ร่วมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” แก่นักศึกษา กยศ.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ร่วมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” แก่นักศึกษา กยศ.
       เมือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง...ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา