โลโก้เว็บไซต์ สวพ. มทร.ล้านนา จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อหาแนวทางจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวพ. มทร.ล้านนา จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อหาแนวทางจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสวพ. มทร.ล้านนา จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อหาแนวทางจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562
         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดโครงการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา