โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาพะงัน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัย28สค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาพะงัน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัย28สค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา