โลโก้เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง2527สค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง2527สค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง
          นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านนาดง ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 เพื่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา