โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 12425สค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 12425สค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1
          นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่ ครั้งที่ 1 ณ อาคา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา