โลโก้เว็บไซต์ ดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง ตามประเพณีปีใหม่เมือง
    เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา