โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดอบรมทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดอบรมทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล
มทร.ล้านนา จัดอบรมทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล         24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา