โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี
มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี        23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา