โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2559
    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานรดน้ำดำหั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา