โลโก้เว็บไซต์ นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนาฯ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนาฯ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนาฯ”
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่ผ่านมา นักเรียน นักศึกษาคึกคักร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา