โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่ผ่านมา นักเรียน นักศึกษาคึกคักร่วมงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๐ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน       เปิดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ภายในงานมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาร่วมแข่งขันทักษะ              ทางวิทยาศาสตร์ และร่วมชมกิจกรรม นิทรรศการพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ต่าง โดยนักเรียนรักศึกษา ต่างให้ความสนใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่ผ่านมา นักเรียน นักศึกษาคึกคักร่วมงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๐ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ภายในงานมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ และร่วมชมกิจกรรม นิทรรศการพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ต่าง โดยนักเรียนรักศึกษา ต่างให้ความสนใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา