โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  STEM Education  18สค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง STEM Education 18สค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง STEM Education
          18 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทำงาน STEM คณะครูและนักเรียนสถาบันการศึกษาเครือข่า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา