โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง มอบต้นกล้าดอกดาวเรือง แก่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.3211สค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง มอบต้นกล้าดอกดาวเรือง แก่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.3211สค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง มอบต้นกล้าดอกดาวเรือง แก่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32
          วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองจำนวน 500 ต้น แก่เจ้าหน้าที่ศู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา