โลโก้เว็บไซต์ ปลูกฝังจิตอาสารักษาความสะอาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปลูกฝังจิตอาสารักษาความสะอาด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา



คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Big cleaning day ปลูกฝังจิตอาสารักษาความสะอาด
    เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรักษา ทำความสะอาดอาคารสถานที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา