โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัด จัดงาน “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทองทั่วลำปาง...” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัด จัดงาน “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทองทั่วลำปาง...”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัด จัดงาน “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทองทั่วลำปาง...”
        เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2560  เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา