โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" น้อมนำตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ
     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.19 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา