โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับมทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับมทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับมทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
       ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา