โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุมติดตามความคืบหน้า กิจกรรมโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา