โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ8 สิงหาคม 2560 สาขาพืชศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการเตรียมดิน บรรจุถุงปุ๋ย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา