โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรม STEM EDUCATION แก่นักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยบูรณาการด้านการเรียนรู้ 5 สค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรม STEM EDUCATION แก่นักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยบูรณาการด้านการเรียนรู้ 5 สค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรม STEM EDUCATION แก่นักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยบูรณาการด้านการเรียนรู้
          5 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางจัดกิจกรรม STEM EDUCATION โมดูล Aquaponic 4.0 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ อาคารวิทยบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา