โลโก้เว็บไซต์ อบต.พิชัย จัดโครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้กับนักศึกษา  มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบต.พิชัย จัดโครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอบต.พิชัย จัดโครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายโยธิน ชมภูศรี ผอ.กองการสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน "โครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา