โลโก้เว็บไซต์ ครงการคุณธรรมนำตน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ครงการคุณธรรมนำตน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมนำตนแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ใน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา