โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย20กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย20กค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
          นักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในอำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่งฝาย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านแลงและตำบลพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา