โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 2627กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 2627กค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017
          รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ  นักวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา