โลโก้เว็บไซต์ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
    (เช้านี้) 25 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ผศ.วีระ อินทร์นารี รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณาจารย์ร่วมวาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา