โลโก้เว็บไซต์ โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย (RD go Campus) ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย (RD go Campus) ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย (RD go Campus) ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
           31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านสรรพากรลำปาง (คุณปัทมา รัตนเมธานนท์) พร้อมคณะ ซึ่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา