โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 2627กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 2627กค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 สู่วิจัยรับใช้สังคม นำเสนอ 1 หัวข้อบรรยาย 11 หัวข้อภาคโปสเตอร์ 2 นิทรรศการ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์
         คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา