โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน2627กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน2627กค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน
          บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน  ณ สวนสวรรค์ รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2560 โ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา