โลโก้เว็บไซต์ บวชใจ17กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บวชใจ17กค60

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา
          17 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และรณรงค์การล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา