โลโก้เว็บไซต์ กฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนากฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย
กฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย         อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา