โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลเสริมงาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
    เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๕๙ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา