โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุเสด็จ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุเสด็จ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุเสด็จ”
    อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา