โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค 1921กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค 1921กค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค สาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา