โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำบ่แก๊สชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์18กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำบ่แก๊สชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์18กค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
          18 กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบ่อแก๊สชีวภาพแก่คนในชุมชนบ้านฝายน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ ผู้จัดกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา