โลโก้เว็บไซต์ คาราวาน จยย. มทร.ล้านนา ลำปาง อลังการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คาราวาน จยย. มทร.ล้านนา ลำปาง อลังการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคาราวาน จยย. มทร.ล้านนา ลำปาง อลังการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา
         ภาคบ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.39 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา จัดกิจกรรม "รณร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา