โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา