โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาประชุมติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
18 กรกฎาคม 2560  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในที่ประชุมงา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา