โลโก้เว็บไซต์ ประชุมอนุมัติผลการเรียนภาคฤดูร้อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมอนุมัติผลการเรียนภาคฤดูร้อน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาประชุมอนุมัติผลการเรียนภาคฤดูร้อน
      17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา