โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 25606กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 25606กค60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
         6 กรกฎาคม  2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและบุคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา