โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ1519กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ1519กค60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าร่วมอบรมหลักส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา