โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 3กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 3กค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
          ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา