โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางได้รับเกียรติเป็นวิทยากร  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
            อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและนำเสนอผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา