โลโก้เว็บไซต์ ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) หารือเรื่องการสนับสนุนด้านการพิจารณาเงินกู้ โครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up)
    อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๒๕๕๙ (New Entrepreneurs creation & Start-Up 2016) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา