โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
    สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา