โลโก้เว็บไซต์ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ "ยาเสพติดไม่ช่วยชีวิตคุณ" ให้กับนศ. มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนากอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ "ยาเสพติดไม่ช่วยชีวิตคุณ" ให้กับนศ. มทร.ล้านนา ลำปาง
กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ "ยาเสพติดไม่ช่วยชีวิตคุณ"  ให้กับนศ. มทร.ล้านนา ลำปาง         14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางร่วมกับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา